Sabre Corporation, the leading software and technology Company that powers the global travel industry, announced the introduction of a new organizational structure for the Travel Solutions department, which is mainly associated with fully combine Sabre’s airline and agency-focused businesses.  Sabre has been making steps towards the reorganization and merger of the company’s operations in the field of solutions for airlines and tourist agencies for over two years. The COVID-19 pandemic and the need to adapt to the new reality in the tourism industry have accelerated this process, as reported by Sabre president Sean Menke. – We began this transformational journey over two years ago with the unveiling of our SabreNext strategy and the creation of our Travel Solutions organization. Our leadership team has completed plans to strategically realign and fully combine Sabre’s airline and agency-focused businesses to provide a stronger, more seamless experience for our customers – Menke said.  Strategic adaptation of business segments will allow Sabre to provide comprehensive customer service to airlines and travel agencies in the area of sales, distribution and travel. As a result of restructuring measures taken, Sabre reduced employment – a total of 800 people in 43 offices around the world. Details on the operation of Travel Solution will be presented in early July 2020, when the new structure will enter into force. Krakow is a strategic location for the company The reorganization of the structure and the need to adapt it to new business requirements only slightly affected the Global Development Center in Krakow, which has been operating for 20 years and is a strategic place for the company. Layoffs affected a minimum percentage of people employed in Krakow. – Over the years, the profile of solutions provided by our employees has changed, and today many of the applications and systems that are key for the company and our clients are developed and supported in Krakow. The importance of this place for Sabre is confirmed by the company’s investments in Krakow, for e.g. the modern office, Tischnera Office, where we moved in February this year – Sebastian Drzewiecki managing director of Sabre Poland said.  The end of furloughs In addition, Sabre announced that Team member furloughs will end on or before July 6, 2020. Sabre is adopting a flexible, safe and productive remote work program that will enable its global workforce to work from anywhere.  ———————————————————————————————— Polish version Sabre wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej Sabre, czołowa firma technologiczna, dostarczająca rozwiązania dla branży turystycznej, ogłosiła wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dla departamentu Travel Solutions, która wiąże się głównie z połączeniem działalności skierowanej do linii lotniczych i agencji turystycznych. Sabre już od ponad dwóch lat czyni kroki w kierunku reorganizacji i połączenia działalności firmy w zakresie rozwiązań dla linii lotniczych oraz agencji turystycznych. Pandemia COVID-19 i konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości w branży turystycznej, przyspieszyła ten proces, o czym poinformował prezes Sabre, Sean Menke.  – Ten etap rozpoczęliśmy ponad dwa lata temu, prezentując strategię SabreNext i tworząc oddział Travel Solutions. Nasz zespół kierowniczy zrealizował plan dostosowania i pełnego połączenia w tych dwóch obszarach, tak, aby zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze i bardziej płynne działanie – przyznał.  Strategiczne dostosowanie segmentów biznesowych pozwoli Sabre na kompleksową obsługę klientów linii lotniczych i agencji turystycznych w obszarze sprzedaży, dystrybucji oraz realizacji podróży. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych, Sabre zmniejszło zatrudnienie – w sumie o 800 osób w 43 biurach na całym świecie.  Szczegóły dotyczące funkcjonowania Travel Solution zostaną przedstawione na początku lipca 2020, kiedy nowa struktura wejdzie w życie.  Kraków strategiczną lokalizacją dla firmy Reorganizacja struktury i konieczność dostosowania jej do nowych wymogów biznesowych tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na Globalne Centrum Rozwoju w Krakowie, które funkcjonuje już od 20 lat i jest strategicznym miejscem dla firmy. Ruchy kadrowe dotknęły minimalnego  procentu osób  zatrudnionych w stolicy Małopolski.  – Na przestrzeni lat zmienił się profil rozwiązań dostarczanych przez naszych pracowników i dzisiaj wiele z kluczowych dla firmy i naszych klientów aplikacji i systemów, jest rozwijanych i wspieranych w Krakowie. O tym, jak ważny jest to punkt dla Sabre, potwierdzają inwestycje firmy w Krakowie, których przykładem jest  nowoczesne biuro, Tischnera Office, do którego przenieśliśmy się w lutym tego roku  – mówi Sebastian Drzewiecki – dyrektor zarządzający Sabre Polska.  Koniec “postojowego” Ponadto Sabre ogłosiło, że najpóźniej 6 lipca do pracy powrócą osoby, które – w wyniku kryzysu w branży turystycznej – znajdują się na tak zwanym “postojowym”. Firma będzie także realizować program elastycznej, bezpiecznej i produktywnej pracy zdalnej, dzięki czemu zatrudnieni będą mogli wykonywać ją z dowolnego miejsca na świecie.