20 years of Sabre Polska means 20 years of development – for the company, the tourism industry, and technology. This year, the Polish branch of Sabre is celebrating the 20th anniversary, showing how much has changed in these three areas.

Sabre Polska is one of the largest employers in Krakow in the IT industry, which employs about 1,400 people and has been headquartered in the Tischnera Office since February. Currently, many important Sabre products, such as Sabre Red 360 and AirShopping, are being developed in Kraków. It is also here that many strategic decisions are made regarding the technological solutions developed by the company.

The growing strategic importance of Sabre Polska shows that we are going in the right direction. I hope it will continue to do so for the next 20 years. Currently, many challenges are waiting for us, related to ensuring the safety of travelers, thanks to the use of modern technological solutions – Sebastian Drzewiecki, Managing Director of Sabre Polska said. 

You can read about how much has changed in Sabre Polska, the Krakow IT segment, and the tourism industry over the last 20 years on sabre20.pl website, prepared on the occasion of the company’s 20th anniversary.

(Polish version)

20 lat rozwoju. Sabre Polska obchodzi okrągły jubileusz

20 lat Sabre Polska to 20 lat rozwoju – firmy, branży turystycznej i technologii. W tym roku polskim oddział Sabre świętuje 20 lat istnienia, prezentując, jak wiele zmieniło się w tych trzech obszarach. 

Sabre Polska to jeden z największych pracodawców w Krakowie w branży IT, który zatrudnia około 1400 osób i od lutego ma swoją siedzibę w Tischnera Office. Aktualnie wiele ważnych produktów Sabre, takich jak Sabre Red 360, AirShopping, jest tworzonych właśnie w Krakowie. To tutaj zapada też wiele strategicznych decyzji dotyczących rozwijanych przez firmę rozwiązań technologicznych. 

Rosnące znaczenie strategiczne Sabre Polska pokazuje, że podążamy w odpowiednim kierunku. Mam nadzieję, że tak też będzie przez kolejnych 20 lat. Tym bardziej, że obecnie czeka na nas wiele wyzwań, związanych chociażby z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych – mówi Sebastian Drzewiecki, dyrektor zarządzający Sabre Polska.

O tym, jak wiele zmieniło się w Sabre Polska, krakowskim segmencie IT oraz branży turystycznej przez ostatnie 20 lat można przeczytać na stronie internetowej sabre20.pl, przygotowanej z okazji 20-lecia firmy.